Örömünkre szolgál, hogy meglátogatja weboldalunkat és köszönjük az érdeklődését.

Az ASSMONT GmbH számára, A-9556 Liebenfels,Ossiacher Bundesstraße 3, („ASSMONT“, „mi“, „nekünk“) valamint az egész ASSMONT Csoport számára fontos ügy az Ön személyes adatainak védelme. Valamennyi adatfeldolgozás ezért a személyes adatok védelmére, jogszerű felhasználására és bizalmas kezelésére, valamint az adatbiztonságra alkalmazható jogszabályokkal összhangban történik. Különös figyelmet fordítunk az osztrák adatvédelmi törvény („DSG”), az EU adatvédelmi rendelete („GDPR”) és a telekommunikációról szóló törvény („TKG”) betartására.

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Örömünkre szolgál, hogy ellátogatott weboldalunkra: köszönjük érdeklődését.

Az ASSMONT GmbH, Ossiacher Bundesstraße 3, A-9556 Liebenfels, (a továbbiakban „ASSMONT“, „mi“, „minket“), illetve az egész ASSMONT Csoport számára az Ön személyes adatainak védelme fontos kérdés. Mindennemű adatfeldolgozás ezért az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik a személyes adatok védelme, jogszerű és bizalmas kezelése, valamint az adatbiztonság megőrzése érdekében. Különösen az Európai Unió adatvédelmi rendeletére, az osztrák adatvédelmi törvényre és a telekommunikációs törvényre fordítunk fokozott figyelmet. Ezek mindegyikére annak hatályos változatában hivatkozunk

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a weboldalunkon végzett adatfeldolgozásról és az azzal kapcsolatosan Önt – az EU adatvédelmi rendelete szerint megillető jogokról.

 

  1. Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden információ, amely személyekre vonatkozik, azok személyazonosságát meghatározza vagy amelyek alapján egy adott személy személyazonossága megállapítható (pl. név, cím, születési dátum, …).

 

  1. Meghatározott rendeltetésű feldolgozás

Személyes adatokat kizárólag az Ön beleegyezésével, az Önnel közösen megállapodott célra, vagy egyéb jogalap fennállása esetén és a vonatkozó törvényi rendelkezések betartásával gyűjtünk össze, dolgozunk fel és használunk. Kizárólag olyan személyes adatokat gyűjtünk össze, amelyek szolgáltatásainkhoz, szerviz- és felhasználói szolgáltatásainkhoz szükségesek, továbbá azokat, amelyeket Ön önként bocsátott rendelkezésünkre.

 

  1. Milyen adatokat gyűjtünk össze weboldalunk látogatóitól és használóitól?

3.1 Kapcsolatfelvétel

Amennyiben Ön e-mailben, telefonon vagy faxon felveszi velünk a kapcsolatot, az Ön által megadott személyes adatokat (nevét, e-mail-címét, telefonszámát, faxszámát, továbbá kérését, ill. a hozzá tartozó dokumentumokat) kezeljük kérésének feldolgozásához és az (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez, ill. jogos érdekek alapján.

3.2 Hozzáférési adatok

A weboldalunkon tett minden egyes látogatást szolgáltatónk webszervere automatikusan naplóz az ún. szerver naplófájlokban. A következő adatokat gyűjtjük össze: A hozzáférő számítógép IP-címe és IP-tartózkodási helye, a hivatkozó URL (belépő és kilépő oldal), a webszerver válaszkódja, az aloldalak (amelyek a hozzáférő rendszeren keresztül az internetes oldalunkra irányítják), a dátum, a pontos idő és a hozzáférés időtartama, illetve az átvitt adatmennyiség, a böngésző és az eszköz típusa, az operációs rendszer , továbbá egyéb hasonló információk, amelyek a veszély elhárítására szolgálnak, információtechnológiai rendszereink megtámadása esetén. Ez a weboldal üzemeltetésének, biztonságának és optimalizálásának célját szolgálja (ami túlnyomóan jogos érdeknek minősül).

3.3 Sütik

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük a weboldalunkon tett látogatást, és lehetővé tegyük bizonyos funkciók használatát, ún. sütiket használunk a különböző oldalakon, amennyiben Ön ehhez előzetesen beleegyezését adta. A sütik kisebb szövegfájlok, amelyeket végkészülékén helyezünk el. Az általunk használt sütik közül némelyek a böngésző-munkamenet végén, azaz a böngésző bezárása után újra törlődnek (ezek az ún. munkamenet sütik). Más sütik a végkészülékén maradnak, és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink részére (harmadik felek sütijei), hogy felismerjük böngészőjét következő látogatásakor (állandó sütik). A sütik elhelyezése után azok egyedi terjedelemben bizonyos felhasználói információkat gyűjtenek össze és dolgoznak fel, mint pl. a böngésző- és tartózkodási helyadatokat, ill. IP-címértékeket. Az állandó sütik előre meghatározott idő után automatikusan törlődnek, amely idő sütinként eltérő lehet. Amennyiben az általunk elhelyezett sütikkel személyes adatokat is feldolgozunk, az adatfeldolgozás az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdése f betűje szerint történik azon jogos érdek megőrzésére, hogy a weboldal a lehető legjobban működjön, illetve az oldal látogatása ügyfélbarát és hatékony módon történjen.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az értesítse Önt a sütik elhelyezéséről, és egyesével dönthessen azok elfogadásáról, vagy bizonyos esetekben, ill. általában megtilthassa a sütik használatát. A sütiket blokkolhatja vagy törölheti is, ha azok már el lettek mentve számítógépére. Mindegyik böngésző különböző módon kezeli a sütibeállításokat. Ez az adott böngésző Súgó menüjében van leírva, amely elmagyarázza, hogyan tudja módosítani sütibeállításait.

3.4 Google Térkép

A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (a továbbiakban a „Google”) internetes térképszolgáltatását használjuk az interaktív térképek megjelenítéséhez és a földrajzi információk vizuális ábrázolásához. A szolgáltatás használatával jelenítjük meg telephelyeinket, és megkönnyítjük az esetleges megközelítésüket. Már azon aloldalak megnyitásakor, amelyekhez a Google Térkép kapcsolódik, a sütik által az Ön weboldal használatáról létrehozott információkat a Google szerveire továbbítódnak, ahol mentésre kerülnek. A Google szolgáltatás használatával többek között a következő információk lesznek összegyűjtve: a készülékkel kapcsolatos információk, protokolladatok (többek között az IP-cím), a tartózkodási hellyel kapcsolatos információk, egyértelmű alkalmazásszámok, helyi tárhely, sütik és hasonló technológiák. Amennyiben a használat időpontjában Ön be van jelentkezve a Google-fiókjába, a Google a weboldalunkra való belépést közvetlenül össze tudja kapcsolni az Ön fiókjával. Amennyiben a weboldalra való belépést nem kívánja összekapcsolni a Google profiljával, a gomb megnyomása előtt ki kell jelentkeznie. Amennyiben személyes adatai a Google Térkép használatával a Google számára való jövőbeni továbbításába nem egyezik bele, lehetősége van a Google Térkép webes szolgáltatását teljesen kikapcsolni oly módon, hogy böngészőjében kikapcsolja a JavaScript alkalmazást. Ebben az esetben a Google Térkép és ezáltal a térkép megjelenítése ezen a weboldalon nem használható.

3.5 Jelentkezés állásinterjúra

Azokat a személyes adatokat, amelyek egy meghirdetett állásra való jelentkezéssel, ill. amelyek állásinterjúk során kerülnek birtokunkba, az állásinterjú lebonyolításához, ill. a későbbi szolgálati jogviszony előkészülete során. A kapott adatok legfeljebb (beérkezéstől számítva) 6 hónapig tárolhatók, és szerepelhetnek a nyilvántartásban. A jelentkezővel tekintetben nem szükséges külön egyeztetni.

 

  1. Adatfeldolgozó

Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek, kivéve, amennyiben az a kitűzött cél eléréséhez szükséges vagy arra törvény kötelez. Annak érdekében, hogy kérését az ügyfélkapcsolat keretében hatékonyabban tudjuk kezelni, továbbá, hogy termékeink és szolgáltatásaink minőségét javítani tudjuk, az Ön személyes adatait az ASSMONT Csoport további vállalatainak is továbbadjuk.

Valamennyi, általunk megbízott (különösen, de nem kizárólag az informatikai és marketing területen működő) szolgáltató kizárólag megbízásunkból dolgozza fel a fent ismertetett célokból.

 

  1. Az adatok megőrzésének ideje

Személyes adatait csak annyi ideig tároljuk, ameddig az a fent megnevezett célok eléréséhez és a szerződéses, ill. törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges.

 

  1. Adatbiztonság

Gondos technikai és szervezeti biztonsági óvintézkedéseket teszünk, hogy személyes adatait megóvjuk az elvesztéstől, a beavatkozástól és a jogosulatlan hozzáféréstől. Biztonsági intézkedéseinket a technika aktuális fejlettségi szintjének megfelelően folyamatosan fejlesztjük.

 

  1. Az érintett jogai

Az Általános adatvédelmi rendelet 15 – 22. cikkeinek rendelkezései és az ott előírt feltételek szerint Önnek joga van hozzá, hogy az Ön általunk feldolgozott adatairól tájékoztatást kapjon. Joga van továbbá ahhoz, az érintett helytelen, ill. engedély nélkül feldolgozott adatok, adatátvitel helyesbítését és törlését kérje, és korlátozza az adatok feldolgozását.

Önnek mindenkor jogában áll jövőbeni hatállyal visszavonni az adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ennek következményeképpen az Ön hozzájárulásával végzett adatfeldolgozást a jövőben nem folytathatjuk tovább.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig bekövetkezett adatfeldolgozás jogszerűségét. Amennyiben a személyes adatai feldolgozásának alapja az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikkének 1. bekezdése f betűje szerinti jogos érdek, Önnek joga van az adatfeldolgozást bármikor kifogásolni egyedi helyzetével kapcsolatos indokok alapján (Általános adatvédelmi rendelet 21. cikke).  Amennyiben Ön úgy véli, hogy személyes adatai feldolgozása során adatvédelmi jogokat sértünk, vagy adatvédelmi-jogi igényének érvényesítése egyéb módon sérült, szívesen vesszük megkeresését. Panaszát ezenkívül az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak is jelezheti. Ausztriában ez ügyben az osztrák adatvédelmi felügyeleti hatóság illetékes.

 

  1. Kapcsolatfelvételi adataink

Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, illetve a fent említett jogai érvényesítéséhez a következő kapcsolatfelvételi adatokon keresztül érhet el minket:

ASSMONT GmbH Ossiacher Bundesstraße 3 9556 Liebenfels, Ausztria, Tel.: +43 (0) 4215 – 26 100, E-mail: datenschutz@assmont.com

 

  1. Adatvédelmi nyilatkozatunk módosítása

A technika fejlődésének és a jogszabályok változásának megfelelően az adatvédelmi nyilatkozatot frissítjük. Ezért rendszeresen keresse fel oldalunkat, és tájékozódjon az aktuális verzióról

 

 

Adatvédelemre, valamint az Ön előzőekben említett jogainak érvényesítésére vonatkozó kérdéseivel a következő kapcsolati adatokon keresztül ér el bennünket:

ASSMONT GmbH
Ossiacher Bundesstraße 3
9556 Liebenfels, Austria
Tel: +43(0) 4215 – 26 100
Fax: +43(0) 4215 – 26 100 – 299
E-mail: datenschutz@assmont.com