Ezen weboldal tartalmáért felelős:

ASSMONT GmbH
Ügyvezetők: Hubert Greiner

Ossiacher Bundesstraße 3
A 9556 Liebenfels

T: +43 (0) 4215 / 26 100 – 0
F: +43 (0) 4215 / 26 100 – 299
E-mail: sales@assmont.com
E-mail: office@assmont.com

Cégjegyzékszám: FN211003z
Cégbíróság: Klagenfurti Tartományi Bíróság
Közösségi adószám: ATU52041909

Szerkesztés: danielkattnig.at – office@danielkattnig.at

Sajtókérdések: christina.pulm@assmont.com

Fényképek: forrásmegjelölés: ASSMONTGmbH vagy assmont.steel. ASSMONT archívuma; portrék és cégépület: Foto Horst; EB-stadion: Gert Steinthaler

Szerzői és jelölési jog

A szerző arra törekszik, hogy minden publikációban figyelembe vegye a felhasznált képekhez, grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, videószekvenciákhoz és szövegekhez fűződő szerzői jogokat, maga általa készített képeket, grafikákat, hangdokumentumokat, videószekvenciákat és szövegeket használjon, vagy nem engedélyköteles grafikákhoz, hangdokumentumokhoz, videókszekvenciákhoz és szövegekhez folyamodjon. Valamennyi, az internetes ajánlatban megnevezett és adott esetben harmadik személyhez fűződő márka- és védjegyre korlátlanul vonatkoznak a mindenkor érvényes jelölési jog és a mindenkori bejegyzett tulajdonos rendelkezései. Magából a puszta említésből nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajegyet nem védi harmadik személy joga.

A szerző által készített és közzétett objektumok minden joga egyedül az oldal szerzőjét illeti meg. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, videószekvenciák és szövegek sokszorosítása, vagy más elektronikus vagy nyomtatott publikációban történő felhasználása a szerző kifejezett beleegyezése nélkül nem megengedett.

A felelősség kizárásának joghatálya

Ezt a felelősségkizárást azon internetes kínálat részének kell tekinteni, ahonnan utalás történt erre az oldalra. Amennyiben ennek a szövegnek részei vagy egyes megfogalmazásai az érvényes jognak nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnének meg, az a dokumentum többi részét tartalmában és érvényességében nem érinti.

Stiláris okokból és a könnyebb olvashatóság kedvéért személyek leírásakor a férfira vonatkozó alakot használtuk – de mindig nőt és férfit értünk alatta.

Elállás
Felelősség a linkekért

Weboldalunk linkeket tartalmaz más weboldalakra. A hivatkozott oldalak tartalmáért nem vállalunk felelősséget.