Za obsah těchto internetových stránek odpovídá: ASSMONT GmbH:

ASSMONT GmbH
Jednatelé: Hubert Greiner

Ossiacher Bundesstraße 3
A 9556 Liebenfels

T: +43 (0) 4215 / 26 100 – 0
F: +43 (0) 4215 / 26 100 – 299
E: sales@assmont.com
E: office@assmont.com

Číslo zápisu společnosti: FN211003z
Obchodní rejstřík: Zemský soud Klagenfurt
Daňové identifikační číslo: ATU52041909

Design: danielkattnig.at – office@danielkattnig.at

Kontakt pro média: christina.pulm@assmont.com

Fotografie: Vlastnictví: ASSMONTGmbH nebo assmont.steel. Archiv ASSMONT; Portréty a snímky budov: Foto Horst; EM-Stadion: Gert Steinthaler

Autorská práva a ochranná známka

Autor se snaží u každého publikování dodržovat autorská práva k použitým obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videozáznamům a textům, používat vlastní obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty nebo grafiku, zvukové dokumenty, videozáznamy a texty, na které se nevztahuje licence. Vše, co je uvedeno na internetových stránkách a případně značky a ochranné známky vlastněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušného registrovaného vlastníka. I jen pouhá zmínka neznamená, že značky nejsou chráněny právy třetích stran.

Autorská práva k uveřejněným objektům, vytvořeným samotným autorem, zůstávají u autora stránek. Kopírování nebo používání takové grafiky, zvukových dokumentů, videozáznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

Právní platnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové stránky, ze které jste byli na tuto stránku odkázáni. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu již neměly nebo již zcela neodpovídaly platné právní situaci, zůstává tím obsah a platnost zbývajících částí dokumentu nedotčen.

Ze stylistických důvodů a kvůli snadnější čitelnosti byla při popisu lidí použita mužská forma – vždy to však znamená muži a ženy.

Odvolání

Odpovědnost za odkazy

Naše internetová stránka obsahuje odkazy na jiné internetové stránky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost za obsah takovýchto stránek.