Hodnoty jsou pro nás důležité

Všechny zaměstnankyně a zaměstnanci skupiny ASSMONT jsou vázáni dodržováním předpisů. Ty formulují hodnoty, zásady a jednání, které zaručují podnikatelské chování společnosti ASSMONT. Cílem vedení společnosti je dodržování etických norem a vytváření pracovního prostředí, ve kterém platí integrita, respekt a čestné jednání. Přísné dodržování zákonů a obchodních směrnic slouží dlouhodobým zájmům společnosti.

Naše předpisy najdete ZDE.