„Jako soukromá společnost se řídíme filozofií, že jsme Vám zavázáni právem na bezpečnost. Od samého počátku si zakládáme na jasném a srozumitelném jednání. Dlouhodobá partnerství se zaměstnanci, zákazníky a dodavateli jsou založena výhradně na udržitelném chování a z toho plynoucích hodnotách.“

MMag. Claudia HaberlŘídící partner

Vysoká bezpečnost na pracovišti v úspěšné soukromé společnosti

Bez názvu

Denně čerstvě připravené polední menu: s přispěním společnosti a rozmanité

Bez názvu

Práce v týmu a plochá hierarchie

Bez názvu

Přátelské a kolegiální prostředí

Bez názvu

Flexibilní pracovní doba a částečné úvazky s ohledem na rodinu

Bez názvu

Individuální podpora ve vzdělávání a rozšiřování vzdělání

Bez názvu

Samostatná práce a možnost podílet se na ní

Bez názvu

Moderní pracovní pozice v mezinárodním prostředí

Možnosti rozvoje a růstu v rámci společnosti

Bez názvu